Bank av goda idéer ska stärka företag
Innovativa Dalarna

Genom att dela med sig av inspirerande initiativ och goda exempel ska företagen i Dalarna kunna stärka varandra under Coronakrisen. I spåren av detta lanseras nu hashtaggen #innovativadalarna, som ska bli en sorts bank av goda idéer, spännande lösningar men också en inspirationskälla för företag som behöver ny energi.

Den pågående Coronakrisen drabbar näringslivet mycket hårt. Ingen vet heller i nuläget hur lång krisen kommer att bli.
Dalarnas entreprenörsanda är stark. Men i en svår tid krävs nytänkande, mod och samverkan. I det föds nya kreativa och innovativa idéer.
Under hashtaggen #innovativadalarna samlar vi exempel på kreativa och innovativa idéer som stärker Dalarnas utveckling, såväl idag som i framtiden.
Använd hashtaggen #innovativadalarna när ni gör inlägg som exempelvis beskriver hur ni hanterar er verksamhet, vilka nya lösningar som tagits fram eller vilka nya samarbeten som inletts i spåren av Coronapandemin.