Google har lämnat in sin miljökonsekvensutredning till Miljödomstolen

Google har lämnat in sin miljö- och konsekvensutredning till Nacka Mark- och miljödomstol. Därmed har ytterligare ett steg tagits för internetföretagets eventuella etablering i Horndal och Avesta.

- Det här betyder visserligen inte att Google har fattat något beslut om investering. Men det är ett konkret bevis på att företaget går vidare i sin planering. Och det här är nog det största steget det tagit hittills, inkluderat markköpet, säger kommunalrådet Lars Isacsson.

Miljökonsekvensutredningen lämnades in på fredagen 3 januari med bud till Mark och Miljödomstolen i Nacka, som är den myndighet som handhar liknande ärenden. En miljökonsekvensutredning ska förklara hur en eventuell etablering påverkar såväl natur som samhälle. Det handlar om allt från biologiska, kemiska och fysiska förändringar i naturen och hur betydelsefulla dessa förändringar är för människor samhälle.

För ett år sedan gästade Google Horndal officiellt för första gången, för att hålla ett samråd med befolkningen. Då redogjorde företaget över sina tankar om en möjlig datasajt i Horndal, men lyssnade också på Horndalsbornas synpunkter och frågor.

- Nu är det en färdig handling som arbetats fram och som miljödomstolen ska granska och behandla. Hur lång tid det tar, vet vi inte men vi har förhoppningen om att det ska vara klart innan årsskiftet, säger Lars Isacsson.

Om domstolen ger ett tillstånd för att låta bygga ett datacenter med flera sajter i Horndal, blir nästa steg för Google att fatta beslut om en regelrätt investering.

- Om man tittar på företagets egna redovisade siffror i samrådhandlingen från i fjol, så kan det handla om 1650 årsarbetet för vår kommun, utifrån på vad deras fyra sajterna i Europa krävt i årsarbeten, säger Lars Isacsson.

Vilken beredskap har då Avesta för ett sådant beslut?

- Vi har förberett oss i flera år. Vi har bland annat sett över den infrastruktur som finns, behovet av boenden och utbildningar. Det här är ett av de steg vi väntat på, som också kan komma att medföra ökat intresse för vår ort, säger kommundirektör Anders Friberg.

Hur känns det då med vetskapen om att den så kallade MKB:n nu är inlämnad till domstolen?

- Positivt! Mycket positivt. Det är ett stort steg och en mycket bra start på 2020, säger Lars Isacsson.