Ledig mark! 50 hektar i strategiskt logistikläge.

Utvecklingsområdet Nordanö har ett strategiskt läge: Mitt emellan två riksvägar och två järnvägar, med eget järnvägsspår i området.

Avesta kommuns utvecklingsområde Nordanö med totalt 50 hektar mark har ett av mellan-Sveriges bästa logistiklägen.

– Det ligger mitt emellan två riksvägar och två järnvägar. Dessutom har kommunen investerat i ett järnvägsspår in i området för att underlätta för bland annat logistikföretag, säger kommundirektör Anders Friberg.

Avesta kommun, med världen största Dalahäst och numera också en Mörksugga, befinner sig i en expansiv fas. I Dalahästområdet, ett stenkast från Nordanö, bygger Biltema Dalarnas största butik. I Horndal har Google köpt 109 hektar mark. Knappt hälften av den marken har idag avverkats. Upphandling av vägbygge in i området är klar och ska påbörjas under november. 

– Vi känner en allt mer stegrande framtidstro i Avesta. Det är ett ökat intresse för byggandet av bostäder, en positiv framtidstro hos vårt lokala näringsliv. Intresset för Avesta är stort. Vi har dessutom haft en positiv befolkningstillväxt de senaste sex åren, berättar Anders Friberg.

Nordanö utvecklingsområde som därmed blir en viktig del av Avestas utveckling och tillväxt, omfattar totalt 50 ha varav cirka 35 hektar är ledig. På plats i området finns bland redan Stora Enso med sitt höglager. Området ligger längs med riksväg 68 mellan Örebro och Gävle men också helt nära riksväg 70 ner mot Mälardalen och Stockholm.

– Avesta välkomnar etablerare till utvecklingsområdet men också fler bostadsföretag till kommunen, säger Anders Friberg, kommundirektör och ytterst ansvarig för näringslivsfrågor i kommunen.

Läs mer om Nordanö på Business Swedens sida Site Finder

Läs mer om Nordanö på avesta.se