Den stolta traditionen av gruvdrift i natursköna Bergslagen är långt ifrån nedgrävd. Redan på 1300-talet började Avestatraktens gruvarbetare utvinna järnmalm längs den forsande Dalälven. Sedan dess har mycket hänt men Avestas stolta industri står stadigt och fortsätter utvecklas.

Ett exempel är den globala koncernen Outokumpu som idag är världsledande inom hållfast och återvinningsbart rostfritt stål. Att den finska stålkoncernen Outokumpu numera finns etablerad i Avesta är ingen nedgång. Mot bakgrund av den stolta historien som finns i regionen har man utvecklat och världsledande ståltillverkning som framgångsrikt tagit sig igenom både upp- och nedgångar. Här arbetar idag 800 medarbetare med att producera framtidens rostfria stål för såväl hushåll som industri.

Stålindustrin står kvar

– Det finns en stolthet i att jobba på den här arbetsplatsen. Inom Outokumpu har vi något som vi kallar Avesta Andan 2.0. Det är samlingsnamnet för just den stolthet och kunskap som finns hos oss i Avesta och som vi vill ta till vara och inspireras av, säger Pål Åström chef på Outokumpu Avesta.

Med utveckling som drivkraft

Efter studier till bergsingenjör i Stockholm fick Pål sitt första jobb i Avesta. Sedan dess har han jobbat sig upp och trivs bra i den natursköna orten.

– Vi är väldigt duktiga på det vi gör. Både här i Avesta men också inom hela koncernen. Just nu går det bra för oss och satsar framåt. Vi får inte slappna av, utan måste hela tiden vilja utvecklas och bli lite bättre.

Ett hållbart kretslopp

I Avesta tillverkas både standard och specialstål. Exempel på specialstål är Duplexstålet, Forta, som uppfanns här. Det är specialstålets unika egenskaper, hållfasthet och korrosionsbeständighet, som gör det till en framgångsrik produkt världen över. Materialet används bland annat till rör, gasledningar och stora tankar där miljön sätter höga krav på materialet. Outokumpus produktion sker också med minsta möjliga miljöpåverkan.

– Våra produkter bidrar till att skapa en värld som varar för evigt. Vi jobbar mycket med att återvinna rostfritt stål. 90% av våra standardprodukter görs på rostfritt skrot som smälts ned och återanvänds. Det tror jag att många inte tänker på.

Avesta växer

Avesta kommun jobbar aktivt för att locka hit fler invånare och göra staden än mer attraktiv. En satsning som redan börjat bära frukt.

– Vi har kommit en bra bit på väg. Avesta ligger ju bara ett stenkast in i Dalarna. Inte alldeles för långt ifrån Stockholm, Uppsala och Västerås. Vilket kan vara en fördel när man vill locka hit fler. Sedan finns en fördel med att etablera sitt företag här eftersom du får duktiga och lojala medarbetare som du kan lite på. 

Avesta motbevisar bruksortens död

Outokumpu Avesta är onekligen duktiga på det de gör. Trots några lite tuffare år för industrin har man klarat sig bra. Och i dagsläget vågar man återigen vara försiktig men bestämt optimistisk.

– Det går bra. Idag använder vi modern utrustning och automatiserar delar av verksamheten. Detta gör arbetet både säkrare och ger alla, oavsett kön och ålder, möjlighet att kunna arbeta hos oss. Med den kunskapen och det drivet tror jag att vi kommer finnas kvar här över en lång tid framöver.

Filmen om Outokumpu

Möt den globala koncernen Outokumpu, världsledande inom hållfast och återvinningsbart rostfritt stål, på plats i Avesta.