Västanhede Trafik bildades för 60 år sedan i Hede, strax norr om Horndal. Grundarens sonson, Tomas Ramsell, fick vid 20-års ålder en fråga om att gå in i verksamheten och bli det nya ansiktet utåt. Trots sin ringa ålder tog han chansen. Med mod och beslutsamhet tog han över ratten och har inte tittat i backspegeln sedan dess.

Med sitt nytagna busskörkort och helt utan GPS fraktade Tomas varsamt och målinriktat bussturister genom Europa. Parallellt skötte han bokföringen och löneutbetalningar.

- Jag var väldigt ung. I början var det ekonomiskt jobbigt hela tiden. Ibland undrar jag hur jag klarade det, säger Tomas Ramsell.

Idag är Tomas Ramsell VD över ungefär 300 medarbetare. I den nuvarande koncernen ingår Västanhede Trafik, Forsberg Buss AB, Västanhede Minibuss, Västanhede Verkstad, Travel Arena samt Västanhede Holding.

- Vi erbjuder linjetrafik, skoltrafik, färdtjänst och beställningstrafik. Vårt utbud gör oss väldigt flexibla, men också till en attraktiv arbetsplats där de anställda hela tiden kan fortsätta utmana och utveckla sig.

Hos Västanhede Trafik finns en bredd av kompetens och mångfald. Medarbetarna kommer från alla världens kontinenter och talar sammanlagt 21 olika språk. De många kulturerna är en av de största tillgångarna och bidrar till att skapa en stolthet på arbetsplatsen.

- Spridningen av nationaliteter är en fantastisk möjlighet. Som del av vår strategi tar vi inte emot bidrag. För oss handlar det bara om god arbetskraft.

Västanhede är idag verksamma i Vansbro, Säter, Hofors, Hedemora, Avesta, Norberg, Sala, Harbo och Uppsala. I alla orter har såväl Arbetsförmedlingen som kommunerna varit viktiga och stöttande. Framförallt i Avesta.

- Det finns en väldig välvilja, uppskattning och ett engagemang kring vår verksamhet. Både från kommunen och näringslivet i Avesta.

Likt Avesta som stad har Västanhede Trafik gjort en förändringresa som går en ljus framtid till mötes. Stadens storlek gör att de flesta företagarna känner varandra och det kan vara en av nycklarna till framgång.

- Det finns ett stort kontaktnät och alltid någon att vända sig till vid behov. Detta bidrar inte minst kommunens Företagsfrukostar till, som det alltid finns ett stort engagemang kring. Vi nyttjar det lokala näringslivet och stöttar varandra så mycket det går.