Så kan Avestas framtida centrum komma att se ut

Efter att i flera år har jobbat med den visionära stadsplanen för Avesta centrum har nu Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse överlämnat ett förslag till Avesta kommun. Det kommer nu att ligga till grund för ett samråd, där allmänheten, handlare, företagare och fastighetsägare får tycka till.

Utvecklingsområde i Nordanö

Business Sweden har utvecklat ett verktyg med flera tillgängliga siter/markområden i Sverige!

När Avestas näringsliv rycker in

Tack för maten! Det säger idag Avestas hemtjänstpersonal och ledning, till Avestas företagare som stöttat dem i sitt arbete. Nu senast med matlådor. - Vi riktar ett stort till alla de företag som skänkt matlådor till oss och på så vis visar sin uppskattning för det jobb vi gör.

Avesta kommuns service fortsatt i topplacering bland företag

Avesta kommuns service är fortfarande topprankad och hamnar på 7e plats i en årlig undersökning genomförd av Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ett stort tack till alla företagare som genom att svara på enkäten hjälper till förbättrad service i kommunen.