Vill Du bli granne med Google?

Nu ska totalt 69 hektar skogsmark norr om Horndal planläggas av Avesta kommun. Samrådet är offentliggjort. De aktuella områdena ligger direkt granne med Googles mark i Horndal. Avsikten att frigöra mark för lättare industri. Det här berättar Avestas kommunledning som nu växlar upp för att vara förberedd den dag då Google bestämt sig.

Google har lämnat in sin miljökonsekvensutredning till Miljödomstolen

Google har lämnat in sin miljö- och konsekvensutredning till Nacka Mark- och miljödomstol. Därmed har ytterligare ett steg tagits för internetföretagets eventuella etablering i Horndal och Avesta.

Avestasamtalen 2019 - nationell konferens

Se & lyssna till aktuella och intressanta talare som behandlar för basindustrin viktiga temaområden utifrån olika synvinklar.

Campingstugor lyfts bort för att ge plats för Jula och Dollarstore

I juni i år öppnade Biltema på handelsområdet Dalahästen i Avesta. Succén blev enorm. Tillströmningen av kunder och besökare har överstigit långt mer än vad företagsledningen vågat hoppats på. Det beror alldeles uppenbart på att Avesta har ett betydligt större upptagningsområde än vad många egentligen förstått. Och nu vill fler vara med - däribland Jula och Dollarstore.