Åkeriet Ernst Express satsar på biodiesel
Nyttjar använd matolja till lastbilstankar

Ernst Express är åkeriföretaget som är ett av landets mer miljömedvetna företag och som kör med hållbarhet i tanken. Nu går man ett steg till. På dotterbolaget CEAB:s anläggning i Nordanö i Avesta har företaget startat ett raffinaderi i miniformat i syfte att utvinna biodiesel av exempelvis Burger Kings använda matolja.

Den nya anläggningen som fått namnet Ernst Bioraff, ska kunna utvinna ca 150 liter biodiesel per 1000 liter olja. Drivmedlet ska nu i början ska driva ägaren Christer Steingrubers lilla lastbil. Men i framtiden är det tänkt att bränslet ska förse två av Ernst Express´ lastbilars drift.

Raffinaderiet invigdes 5 april av att kommunalrådet Lars Isacsson fick klippa band och sedan trycka igång processen som omedelbart gav sig till känna med ett pågående pluppande. Men det här är inte första som Ernst Express går i bräschen för en hållbar miljö. Sedan början på 2000-talet, då företaget började att ägna sig åt att frångå fossila bränslen och i stället förse lastbilstankarna med förnybara drivmedel, har reduktion av CO2 (läs koldioxid) minskat med 38 204 ton.

- Vi är bäst i Sverige på det här. Och om tio år ska våra bilar gå på enbart förnyelsebara bränslen. Redan nästa vecka ska vi vara i färd med att testa solceller på en av våra trailers. Slår det väl ut skulle vi kunna minska bränsleåtgången med 15 % per bil som får solceller, sa företagets VD Roger Blom vid invigningen.

Ernst Express har en dryg 60-årig historia och ägnar sig idag enbart åt industritransporter. En av företagets bilar står alltid i blickfånget för den två kilometer långa demonstrationssträckan av värdens första elväg på riksväg 16 mellan Sandviken och Kungsgården. Inom bolaget BK4 som är delägare i Ernst Exopress, finns också större och längre lastbilar som kan ta tyngre lass, inte minst till Gävle hamn.

- Med de bilarna har vi minskat 800 transporter. Men vi kör lika stora mängder – trots att vi kört 16 000 färre mil, sa Roger Blom.

Förutom miljötänket där också företagets chaufförer kan hämta hem bonusar utifrån att de kör miljömässigt, så driver också företaget trafiksäkerhet med bland annat alkolås i bilarna.

Den verksamhet som nu startat i sin linda, är ett led i arbetet med att använda biologiska ingredienser som allt från alger, plast, fluglarvet, fiskrensolja, hampa och använd matolja så kallad Use Cook Oil.

- Vi kokar oljan till 60 grader, tillför metanol och metylat samt lite luyft, så får det puttra i 12 timmar och ut kommer biodieslet. Glyserolet som är enda restprodukten, säljer vi till biogastillverkningen, berättade Roger Blom.

Finns då inga bekymmer med tekniken?

- Det skulle då vara att hitta tillräckligt stora råvaruflöden, för att kunna göra mer biodiesel. Men kalkylen ser bra ut.