Tillgänglighet för baraiavesta.se

Avesta Kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur baraiavesta.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från avesta.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till servicecenter@avesta.se
Ring 0226-64 50 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi arbetar för att listan över kända problem kontinuerligt ska minska. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 januari 2022.