Med nya företag, bostäder och en visionär stadsplan blickar vi mot framtiden.

Avesta har aldrig varit främmande för förändringar. Avesta och Avestaborna har alltid mött framtiden med nyfikenhet och engagemang. Ja, till och med gått före. I Avesta har det rostfria stålet sin vagga, och det är ingen slump att Avesta var en av de första kommunerna i landet med avgiftsfri kollektivtrafik. Avesta var först i världen med att erbjuda 10 Gbit per sekund som standard i sitt fibernät. Det fibernätet har dessutom redan nått regeringen mål för 2025 vad gäller tillgänglighet till fast bredband.

Nu bygger Avesta vidare mot framtiden – bokstavligt talat – med såväl bostads- som hyresrätter och med en visionär stadsplan med plats för ökad handel och en levande mötesplats.

 

 

 

Kontakta oss!

Vår näringslivsutvecklare står redo att hjälpa dig få svar på dina eventuella frågor!

Kontakta
Tillväxt Avesta 0226-64 56 97
tillvaxt@avesta.se

Servicecenter 0226-64 50 00
servicecenter@avesta.se

Arbetet med att få den nya stadsplanen att komma till liv tar nästa kliv.

Avesta visionära stadsplan är en gåva till Avesta kommun av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Syftet har varit att i Avesta skapa en livskraftig handels- och företagarstad. Avestaborna har involverats i arbetet genom att ge sina synpunkter och önskemål på det framtida Avesta centrum. En plats med fler butiker och bostäder men också ett levande centrum med promenadstråk och olika, inbjudande mötesplatser. Nu är det dags för Avstas politiker att fatta beslut om den nya stadsplanen. Den 29 mars ligger ärendet på kommunfullmäktiges bord.

Vill du veta med om förslaget till Avesta stadsplan? Här kan du nästan fysiskt kunna ta del av hur Avesta kan komma att se ut i framtiden.

 

AVESTA - NÄRA TILL ALLT

Från södra Dalarna når du halva Sveriges befolkning inom en radie av 20 mil. Nära till allt, och nära all världens möjligheter.