Avesta kommun är inne i en spännande utvecklingsfas. Med nya företag, bostäder och en ny stadsplan siktar vi mot framtiden.

Att det händer mycket i Avesta har knappats undgått någon. Men ännu mer är på gång. Med stöd av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse har Avesta kommun arbetat fram en visionär stadsplan för ett framtida Avesta. Målbilden för den nya stadskärnan har tagits fram i dialog med Avestaborna och kommunens politiker och tjänstemän. Resultatet av det gemensamma arbetet ligger nu till grund för den fortsatta utvecklingen av Framtidens Avesta. Den nya visionära stadskärnan rymmer fler butiker, bostäder och parkeringsplatser. Men också en förnyad stadskärna med promenadstråk, caféer och restauranger längs älven samt en ny levande företagargata mitt i centrum.

Läs senaste informationen om framtidens Avesta.

Kontakta oss!

Avestas Servicecenter och näringslivsutvecklare står redo att hjälpa dig få svar på dina eventuella frågor!

Kontakta
Servicecenter 0226-64 50 00
Näringslivschef 0226-64 56 97

Tillväxt Avesta

Visst låter Framtidens Avesta lockande? Häng med när vi gör verklighet av våra visioner.  Våra näringslivsutvecklare står redo för att hjälpa dig och ditt företag till en lyckad etablering. Kontakta oss redan idag!

Arbetet med att få den nya visionära stadsplanen att komma till liv är redan igång. Utvecklingen kommer att ske etappvis med delmål fram till år 2025/2030. Genom att involvera Avestaborna i arbetet har värdefulla insikter och önskemål om framtiden tagits i beaktande. De kvaliteter och utvecklingsbehov som invånarna lyft fram är utgångspunkten för de fem mål och visioner som har formulerats för Framtidens Avesta: En livskraftig handels- och företagarstad, En händelserik stad, En stad vid Älven, En stad som känner sina rötter och En stad i mänsklig skala.

Vill du veta mer om utvecklingen av Framtidens Avesta? Läs mer på avesta.se och här.

Avesta – nära till allt

Från södra Dalarna når du halva Sveriges befolkning inom en radie av 20 mil. Nära till allt, och nära all världens möjligheter.