Lorex

Avesta har mer än sin traditionella bruksverksamhet. Här blommar nya företag upp, vissa med siktet inställt på att erbjuda lösningar på en av morgondagens största samhällsutmaningar. Resan mot förnybara energikällor har börjat och innovativa Lorex från Åkersbyn, strax nordöst om Avesta, går en strålande framtid till mötes.