Avestasamtalen
Den nationella konferensen om basindustrins möjligheter och framtid

Avestasamtalen är Avesta kommuns årligen, återkommande konferens med fokus på basindustrins framtid. Syftet är att samtalen ska bidra till den fortsatta utvecklingen av svensk basindustri.

Det året var underrubriken Svensk basindustris framtif i Sverige, utifrån att det då fanns en vilja att samverka. Framför allt mellan fack, näringsliv och politik för att värna industrin som då sysselsatte 40 000 personer.

Sedan dess har synen på och investeringarna i basindustrin förändrats.  Avstasamtalen fortsatte emellertid och 2014 låg fokuset för  konferensen på träindustrin. Andra områden som stått behandlats har varit energin, digitaliseringen, kompetensförsörjningen för att år 2022 titta på basindustrin utifrån ett grönt och digitalt perspektiv.

Nu är Tillväxt Avesta - som utgör kommunens näringslivsenhet - i färd med att planera för årets Avestasamtal med temat Svensk basindustris betydelse och roll i kris. 
Utifrån de senaste årens olika kriser, det vill säga pandemi, krig i Ukraina, stegrande energikostnader, allmänt hög inflation & cyberattacker så fångar Avestasamtalen 2023 frågeställningar kring basindustriernas roll och möjligheter att fortsätta utvecklas i tider av återkommande kriser och snabbt förändrade förutsättningar. Hur hanterar basindustrin dessa utmaningar och vilka spelregler behövs för fortsatt stark utveckling? Vilka är lärdomarna och vad behöver vi i Sverige göra bättre för framtiden? Hur hjälps vi åt när en alltmer globaliserad värld sluter sig?

Vi jobbar just nu med att bygga innehåll och program. Sidan uppdateras löpande. Anmäl dig till årets Avestasamtal.

Har du som läser denna artikel frågor eller funderingar, får du gärna höra av dig, antingen på telefon 0226 - 64 50 00 (fråga efter Tillväxt) eller mejla till tillvaxt@avesta.se.