Dalarnas Byggnadsvårdspris 2023

Avesta gratulerar! Såhär lyder motiveringen för årets vinnare från Krylbo:

Sven Erik Eriksson har genom omsorgsfull och varsam renovering räddat tre ekonomibyggnader i odlingslandskapet; en hölada, en smedja och en rökbastu.
Han har i teori och praktik utforskat byggnaderna, den lokala byggnadstraditionen och byggnadstekniken stråtaksläggning - ett i Dalarna bortglömt hantverk. Höladans stråtak har rekonstruerats med täckning av vass från närområdet och av halm från egen odling. Dessutom har Sven Erik skapat möjligheter för fler att delta i projekten, bland annat genom en byggnadsvårdskurs.
Sven Erik Eriksson har tagit fasta på, inte bara enstaka byggnader, utan en hel gårdsmiljö. Detta med vilja att utforska, bevara, bruka och uppleva den tillsammans med andra. På Ollasgården möts människor kring kultur och natur, dåtid och framtid.

Priset instiftades av Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Falu Rödfärg, Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas museum 2015 och delas ut vartannat år.

Läs mer om priset på Dalarnas Byggnadsvårdspris (byggnadsvardspriset.se).

Läs mer om Ollasgården på Ollas (ollasgaarden.se).