Friska fläktar när Östbergs satsar på Avesta

Det välkända fläktföretaget Östbergs flyttar delar av sin produktion från Enköping till Avesta för att effektivisera verksamheten.

Ventilationsföretaget H. Östberg AB – välkänd för sina fläktar – har beslutat att flytta delar av sin produktion från Enköping till Avesta. Målet är större effektivitet och bättre produktionsflöde.

– Vi stärker verksamheten genom att fokusera på de områden där vi har våra största styrkor. För kundernas del betyder det att vi kan lägga ännu mer kraft på att möta deras behov och att vi genom detta bland annat uppnår smidigare logistik och kraftfullare produktionsutveckling, säger Peter Jakobsson, koncernchef på Östberg Group.

I Enköping har tillverkningen primärt omfattat specialbyggda aggregat för större kommersiella lokaler, medan man i Avesta producerar ventilationsprodukter för bostäder, skolor och mindre offentliga lokaler. Beslutet att omorganisera företaget är ett strategiskt beslut som ledningen för Östbergs fattat i syfte att fokusera produktion och övriga resurser till anläggningen i Avesta. Det här betyder att den del av verksamheten som omfattar luftbehandlingsaggregat för större kommersiella lokaler kommer att avvecklas.

– Genom att flytta all produktion till Avesta blir vår Supply Chain – med inköp, logistik och produktion – effektivare. Det är en strategisk satsning från ledningen, och innebär en tajtare organisation och ett bättre produktionsflöde, eftersom allt produceras på samma ställe, meddelar företaget.

Hur många nya jobba det här kommer att innebära för Avesta är ännu oklart då förhandlingarna nu inleds. I Enköping har 28 personer arbetat i den verksamhet som nu ska flyttas. Från Avesta kommuns sida välkomnar man beskedet från Östbergs.

– Det är mycket glädjande nyheter för Avesta. Det kommer med största sannolikhet innebära nya arbetstillfällen. Det kommer dessutom att stärka Östbergs befintliga anläggning i Avesta och det förstärker bilden av Avesta som en ort för satsningar och etableringar.