Google tar nästa steg

Efter att Nacka Mark- och Miljödomstol hämtat in synpunkter och förtydliganden gällande Googles Miljökonsekvensutredning för att bygga en datasite i Avesta, väntar nu alla intressenter på ett besked.

Därmed skulle ytterligare ett steg i internetföretagets eventuella etablering i Avesta kommun kunna tas. 

– Den här processen betyder visserligen inte att Google fattat något beslut om investering. Men bara det faktum att Miljökonsekvensutredningen lämnades in, är nog det största steget hittills på att företaget går vidare i sin planering, säger kommunalrådet Lars Isacsson. 

Det var i oktober 2017 som det - efter år av hysch-hysch - blev officiellt att bolaget Google köp 109 hektar mark strax norr om Horndal i Avesta kommun. Tillkännagivandet följdes av ett möte med representanter från bolaget och framför allt Horndalsborna, där Google berättade om avsikten med markköpet. 

När bolaget i januari 2020 lämnade in sin ansökan om miljötillstånd med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, blev det mer tydligt vilka planer Google har för Horndalsmarken. Där berättade Google att man planerar att bygga fem serverhallar med tillhörande generatorer och kylsystem som baseras på vatten från Dalälven. I ansökan framkom också varför Google sett Horndal och Avesta som lämplig etableringsort. 

– Avesta har väldigt goda förutsättningar för deras verksamhet, säger kommunalrådet Lars Isacsson. Google hänvisar främst om vår lämpliga infrastruktur, ett tillförlitligt elnät och möjligheten till vattenkylning. 

Under 2020 har sakägare, dvs kringliggande fastighetsägare och privatpersoner samt föreningar som kan komma att påverkas av byggnationen, getts möjlighet att skicka in frågor till domstolen för att sedan få utlåtande av DSC International (Googlebolaget som äger marken). Ansökan har därefter reviderats. Andra oktober satte Miljödomstolen stopp för ytterligare synpunkter och nu väntar Google men också Avesta på domstolens utlåtande. Om domstolen ger ett miljötillstånd för att låta bygga ett datacenter i Horndal, blir nästa steg för Google att fatta beslut om en regelrätt investering. 

Vilken beredskap har då Avesta för ett eventuellt investeringsbeslut? 

– Vi har förberett oss i flera år.  Vi har sett över den infrastruktur som finns, behovet av boenden och utbildningar. Miljödomstolens beslut är ett av de steg vi väntat på, som vi också hoppas ska medföra ökat intresse för vår ort, säger Lars Isacsson.