Google tar nästa steg

Vid lunchtid på onsdagen den 23 juni 2021 kom beskedet att Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har lämnat DSC International AB/Google miljötillstånd att uppföra ett datacenter med fem serverhallar på sin mark i Horndal.

Den slutliga förhandlingen, med diskussioner mellan sakägare, företag och domstol ägde rum i Sjövik, Avesta, den sista veckan i maj. Fyra veckor senare kom nu domstolens beslut.

-       Viktiga frågor i målet har handlat om verksamhetens energianvändning och möjligheten att använda den spillvärme som uppkommer, säger rättens ordförande, rådmannen Malin Wik, och tillägger att med de villkor som domstolen föreskriver och de åtaganden som bolaget har gjort anser mark- och miljödomstolen att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning.

-       Det känns fantastiskt, säger kommunalråd Lars Isacsson, vi har jobbat för det här så länge från kommunens sida. Nu hoppas vi att Google sätter spaden i jorden så snart som möjligt.