Mattias fick Årets Landsbygdsinsats

Utmärkelsen delades ut av Bengt Holmertz (t h på bilden) i samband med Folkare Landsbygdsforums öppna möte i Folkärna Gammelgård. Utdelningen blev också avslutning på det öppna möte som det kommunala nätverket med ledamöter från kommunens olika landsbygdsområden, arrangerade kring frågor om kris, beredskap och säkerhet.

Mattias Johansson blev mycket överraskad över utmärkelsen som förutom en tavla och blommor också innebär ett stipendium om 5 000 kronor.

Motiveringen till priset löd:

"I en värld där vi pratar i allt större ord om hållbarhet, är den här personen med sitt företag redan där. Att värna gamla beprövade arbetssätt har varit mottot för verksamheten och gjort den ovärderlig i sina speciella sammanhang där arbetssätt och transporter i väglöst land är naturliga och sker i samklang med naturen. Ett hästjobb - i ordets rätta bemärkelse – som vittnar om respekt för såväl tradition som skog och mark."

Mattias och hans två arbetshästar har ägnat sig åt att utföra uppdrag som slåtter, plöjning och skörd samt skotning i skogen. Men de erbjuder också häst- och-vagn-turer i anslutningen till evenemang eller bröllop. Han driver numera verksamheten på hobbybasis.

Folkare Landsbygdsforum, är ett kommunalt nätverk med representanter från olika grupperingar ute på landsbygden i Avesta. Förutom att nätverket varje år utser en stipendietagare, delar de också ut totalt 100 000 kronor till projekt som syftar till att utveckla landsbygden. I år har nätverket hittills stöttat teaterprojektet Emil i Lönneberga i By, de stora eventen Skördefesten, Konstrundan och By Slånkvicku har fått ett mindre marknadsföringsbidrag, ett nytt utedass har byggt nere i Tyttbo, Korskrogens bygdegård har förnyat sitt förråd av porslin och Nävden har fått pengar för att förbättra sin mötesplats vid badet.