Nu kan Google sätta spaden i jorden

Nu har Google fått både marklov och delstartsbesked för markarbeten på sin mark i Horndal. Beskedet som så många Avestabor väntat och hoppats på kungjordes en av de första dagarna i maj. Nu är det upp till Google att bestämma när de sätter spaden i jorden.

Marklovet innebär att företaget nu får inleda arbetet med att schakta, spränga och fylla upp marken för att kunna lägga grunden till de fastigheter som ett datacenter skulle innebära.

Totalt handlar det om stora massor jord och berg som ska flyttas; över 600 000 kubikmeter sprängt berg och drygt 40 000 kubikmeter matjord. Enligt det marklov som beviljats ska allt material hanteras inom fastigheten. Det betyder att berget krossas på plats och blir fyllnadsmassor på den lägre liggande marken i området.

Arbetet inleds med att chakta bort all jord, innan det är dags för sprängning av berg, för vilket det krävs ett speciellt startbesked.

- Nu är det upp till Google! De har fått det som de behöver från vår sida. Jag vet också att de är nöjda med det arbete som alla medarbetare i kommun har lagt ner, sa kommunalrådet Blerta Krenzi i en kommenter i Avesta tidningn, när markbeskedet offentliggjordes.

 

Ansökan om att få börja bearbeta marken på området i Horndal, lämnades in i början av mars. Det innebar att bolaget begärde att få börja bearbeta marken de köpte 2016. Ett besked som bland andra förre kommunalrådet Lars Isacsson väntat på.

När mars månads företagarfrukost arrangerades i Verket på fredagsmorgonen, så fanns han på plats för att berätta om arbetet som pågått under så många år.

- Det har varit en rätt lång resa från första mötet med Google i december 2014. 2016 sålde vi mark till ett företag vi inte fick tala om vilket det var, förrän i november 2017, berättade Lars Isacsson.

Miljötillståndsprövningen blev klar i januar i fjol.

- Det tar lite tid i Sverige att få igenom tillstånd, konstaterade Lars Isacsson som var glad över det nya beskedet.

Marken som Google köpte är, som Lars uttryckte det, inte helt platt, vilket innebär att det blir en hel del jobb att förflytta markmassor från ena sidan till den andra för att få området plant. Ett jobb som den kommunala ledningen nu hoppas att så många lokala företag som möjligt får möjlighet att engagera sig i och därmed få mycket att göra.

Givetvis var nuvarande kommunalrådet Blerta Krenzi också mycket glad över Googles marklovsansökan.

- Det här är jätteroliga nyheter och det är extra roligt att vi fick möjlighet att dela med oss av det här första gången med er. Ett aktivt val som vi gjorde då vi tycker att det lokala näringslivet är det som höjer Avesta. Så vi ville verkligen berätta för er allra först, sa kommunalrådet Blerta Krenzi till de över 150 samlade frukostgästerna.

Att den nu beviljande marklovsansökan får betydelse för Avestas framtid är Blerta Krenzi och Lars Isacsson överens om.

- Avesta kommun äger mark öster om Googles mark, och där har företaget erbjudit restvärme gratis, till de företag som etablerar sig.  Som kommun sitter vi på en fantastisk sits i att kunna sälja mark till rätt företag.