Utbildningen där alla får jobb

När andra gymnasieskolor väljer att lägga ner sina industritekniska program, då gör Avestas Karlfeldtgymnasiet tvärtom.

Efter att under flera år ha haft få sökande till det industritekniska programmet, står nu elever i kö för att lära sig maskinteknik och svetsning i Avesta. När andra gymnasieskolor valt att lägga ner sina industritekniska program, så har Avestas Karlfeldtgymnasiet gjort tvärtom. Planer finns dessutom på att utveckla programmet och starta en drifts- och reparatörutbildning.

– Företagen i kommunen ropar efter kunniga medarbetare. Våra elever får jobb direkt. En del får till och med en anställning innan de tagit studenten, säger Mattias Öberg som är utvecklingsledare för programmet.

Med nära kontakter med företagarna i Avesta kan han snabbt fånga önskningar och behov. De kan sedan omsättas i klassrummet.

– Just nu bygger vi till sex extra svetsbås i våra skollokaler. Allt för att eleverna ska få så bred kunskap och erfarenhet som möjligt.

I verkstadshallarna råder också fart och fläkt. De elever som går på programmet jobbar både hårt och entusiastiskt. Och det är med stolthet de berättar om sina arbetsuppgifter, vare sig det nu handlar om att ställa in en maskin på tusendelar av en millimeter för att forma ett stycke plåt, eller att svetsa en fin och slät skarv.

– Det här är jätteroligt, säger Leonard som bytt från ett mer teoretiskt program till Industritekniska programmet. Det blev bara positivt. Här läser vi alla också fler och högskoleförberedande kurser utöver ordinarie program, så vi har en bred kompetens när vi tar studenten.

För Andre Ek, som precis svetsat klart sin verktygslåda i plåt, är det roligt att gå till skolan.

- Här är det fritt tänkande och bra maskiner. Nu under hösten har vi fått testa olika maskiner här på skolan. Jag är klar med alla slags olika svetsar. Jag tror självklart på att jag får jobb här i Avesta där jag gärna bor kvar.