Avestas natursköna skogsbygd kring Fornby är idealisk för att odla gräs – vilket passar kossor alldeles utmärkt. Det upptäckte Horndals järnindustri tidigt när de satsade på mjölkgårdar i området för att kunna försörja arbetarna med mejeriprodukter. Så småningom hamnade flertalet gårdar i lokalbefolkningens ägo. En av de nya ägarna var Kajsa Peterssons farfar. För 10 år sedan tog hon själv över driften av mjölkgården och de 100 mjölkkorna. Under tiden har hon hunnit bygga ut, modernisera och gjort verksamheten helt ekologisk.

Mjölkbranschen har haft sina upp- och nedgångar. Efterfrågan på färsk mjölk har de senaste åren minskat, samtidigt har behovet av många andra mejeriprodukter ökat. Dessutom ställer konsumenterna nya krav på mer ekologiska produkter.

- Mjölkprodukter utvecklas ständigt. Idag är lantbruk mer high-tech än många tror och det gäller att ligga i framkant för att det ska vara lönsamt. Men jag tvekade aldrig när jag tog över gården. Generellt är jag väldigt nyfiken. Det är intressant att förstå varför saker fungerar som de fungerar, säger Kajsa Petersson.

Kajsa har studerat på Naturbruksgymnasium och tagit en Agronomexamen på SLU. Hon arbetade under en tid på Nya Zeeland och i Tyskland och studerade i USA där hon lärde sig mer om företagande och mjölkproduktion. Idag bor och trivs hon tillsammans med familjen i Fornby.

- Jag hade alltid målet att komma tillbaka. För mig har Fornby alltid varit hemma. Gården hade rätt förutsättningar, så den ekologiska omställningen kändes naturlig trots att det tillkom en del nya regler och andra sätta att göra saker.

Att vara bonde idag handlar mycket mer affärsverksamhet än många tror. Kajsa sköter det mesta av det dagliga arbetet. Utöver det är hon förtroendevald i Arla, ett bondeägt mejeri, där hon verkar för 11 500 bönder i Sverige, Danmark, England och Tyskland. Hon har alltid mycket att göra, även om arbetsuppgifterna förändrats.

- Sedan vi skaffade mjölkningsroboten är det inte lika tidiga morgnar. Jag startar vid 6-tiden och börjar med att kolla på datorn. Där ser jag vilka kor som kräver extra tillsyn. Vilka som är brunstiga, om någon inte äter som den ska etc.

En av de största skillnaderna med ekologisk produktion är att det tillåts varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Korna måste dessutom gå fritt i stallet och har krav på mer och längre betesperiod.

- I grunden handlar det om god djurhållning. Kossorna måste få gå fritt i ladugården även på vintern. De ska också få vara ute och beta minst 4 månader och få gå med sina kalvar det första dygnet.

Att vara kvinna och bonde har historiskt inte varit alldeles självklart, mycket på grund av det fysiska arbetet som ingår i vardagen. Men Kajsa menar att det inte är något ovanligt i trakten.

- Av de nio mjölkgårdarna i Avesta har tre kvinnliga huvudägare. Framförallt norrut har männen ofta varit iväg och arbetat i skogen under perioder. Då tog kvinnorna hand om gården själva. Så här har det varit naturligt.

Kajsa trivs bra med sitt yrke och får mycket uppskattning, både av boende i trakten och sommarturister.

- I Avesta finns det otroligt mycket sommarstugor och då kommer folk hit för att titta. Det är kul att både storstadsbor och människor från hela världen är intresserade av det vi gör. Jag tror att landsbygden lockar hit många – och vissa bestämmer sig för att stanna kvar.