När Sverige och världen ställer om till ett mer hållbart och miljövänligt samhälle, är Stora Enso Fors redan där. Bolaget har under 30 års tid arbetat aktivt med att minimera fossila utsläpp utan klimatkompensering. Stora Enso Fors är därmed det första kartongbruket inom Stora Enso med fossilfri produktion. Det är världsunikt, men de nöjer sig inte med det.

- Hållbarhet är en naturlig och central del i vår verksamhet. Vi får aldrig stanna upp utan vi behöver alltid sträva efter nya lösningar som minskar klimatavtrycket, säger Linda Stinessen, brukschef på Stora Enso Fors Bruk.

Bolagets produkter och tjänster går helt i linje med de tankegångar som företaget har kring förnyelsebara och fossilfria material. Deras senaste tillskott - Performa Light CarbonZero är marknadens första koldioxidneutrala kartongsortiment. Det handlar om en förpackningskartong som både är förnybar och återvinningsbar. Framför allt är produkten ett idealiskt material för vikförpackningar för exempelvis choklad och konfektyrer, kosmetika och hälsoprodukter.

- Vi producerar produkter som ger Stora Ensos kunder möjlighet att minska sitt klimatavtryck. Vi är väldigt stolta över våra medarbetare som genom innovativt arbete realiserar den möjligheten, säger Linda Stinessen.

Att den nya produkten är utvecklad och produceras på Stora Enso Fors i Avesta, är ingen tillfällighet. Bruket grundades 1952 och redan på 80-talet började arbetet med en strategi och ett fokus på att framställa nya material för att minska klimatavtrycket i hela försörjningskedjan. Ett arbete som inte varit följden av någon miljölagstiftning utan medarbetares och ledningens egen drivkraft att vara förutseende och helt enkelt göra det rätta.

Idag är Stora Enso Fors en innovativ, högteknologiskt och hållbar industri som befinner sig i den fjärde industriella revolutionen där samspelet mellan människa, maskin och biologi är grunden. Det har i sin tur skapat en arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter och där personal har en direkt påverkan på resultatet.  På Stora Enso Fors är människorna viktigare än maskinerna. För flera av medarbetarna – som de uttrycker det själva - innebär det flera fördelar. Inte minst den sköna känslan av att kunna bo i Fors samhälle – nästan som på landet – och ändå jobba globalt.

- Att bo och leva i Avesta innebär för mig en närhet till det centrala i livet; barnens skola, arbetet, idrottsföreningen, skogen eller skidspåret. Att kunna kombinera det med utvecklande arbetsuppgifter i ett företag där jag har arbetskamrater inte bara i Fors utan i hela världen är för mig en utmärkt kombination.

Stora Enso Fors är alltså med och driver den gröna omställningen och ser till att den ständigt växer fram. Företagets förnybara material är deras löfte att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av träd i morgon.