Bostadsbyggandet ökar i Avesta

Det var stor efterfrågan på de tio parhus som byggdes vid Älvbrovägen. Nu är 72 lägenheter snart inflyttningsklara på den så kallade Gamla badhustomten.

Under 2020 har tre olika intressenter lämnat förslag på vad de vill bygga på tre kommunalt ägda tomter.

Det förslag som fångade störst intresse var byggföretaget ACASAs förslag att bygga 52 hyresrätter fördelat på sex byggnader på de tre tomterna. Husen på Dalergränd ska enligt förslaget byggas i trä, i två våningar med loftgångar och hiss. Standarden i lägenheterna är hög men hyran hålls nere tack vare statliga investeringsstöd och energibidrag. Kontakta oss om du vill veta mer!