Om Tillväxt Avesta

Vad gör vi på Tillväxt Avesta?

I Tillväxt Avesta ingår enheterna som arbetar med näringslivsfrågor - och näringslivsutveckling, mark- och exploateringsfrågor, försäljning och köp av mark och tomter, markupplåtelsefrågor samt tekniska förvaltningens administration.

Kontakta oss vid frågor!

Tillväxt Avesta finns i Koppardalen, Polervägen 6 i Avesta.

Mejla oss på tillvaxt@avesta.se eller telefon 0226-64 50 00.

Hälsningar från Tillväxt Avesta!