Om Tillväxt Avesta

Vad gör Tillväxt - Avesta kommuns näringslivsenhet?

 • Etablerar samverkansformer mellan kommun och näringsliv
 • Datacenterfrågor
 • Kriskommunikation
 • Övergripande kommunikation
 • Marknadsföring
 • Nätverk för företag/företagande
 • Evenemang & konferens
 • Etableringar
 • Förmedling av lokaler
 • Informerar om stöd och bidrag
 • Är pådrivare i utveckling av infrastruktur
 • Landsbygdsutveckling
 • Turism
 • UF - samarbete med skolan
 • Avesta Centrumförening och handeln

Kontakta oss vid frågor!

tillvaxt@avesta.se, 0226-64 56 97 eller 0226-64 50 00

Hälsningar från Anders, Kerstin, Lennart, Anna, Ulf & Stina