Slå rot där framtiden växer

Mod och vilja till förändring har alltid drivit oss framåt. Så är det än idag. Det är en av anledningarna till att många familjer och företag väljer ett hållbart liv hos oss. Är du en av dem?

Kontakta oss på näringslivsenheten tillvaxt@avesta.se om du vill veta mer om vad som händer i Avesta.