I Gustav Vasas spår - 500 år

År 2021 har det förflutit 500 år från att Dalarnas Allmoge och Bergsmän framgångsrikt utkämpade slaget vid Brunnbäck. Genom sina insatser där och då kan med fog sägas att den första grundstenen lades i det kommande nationsbygget av Sverige. Detta firades med en livesänd ceremoni vid Brunnbäcks festplats den 6 juni 2021.

LIVESÄNDNING

Se ceremonin i efterhand via avesta.se/gustavvasa. 

Allmogetåget den 30 maj till 6 juni 2021
En vandring i fotspåren av Dalarnas allmoge och bergsmän från Mora till Karlfeldtsgården och Brunnbäcks festplats. Vandringen kommer att kantas av tysta ceremonier längs vägen när deltagarna passerar de olika kommunerna.
Boka in datumen ovan och läs mer om vandringen på Dalkarlsvägens hemsida.