I Gustav Vasas spår - 500 år

Festligheter i medeltida anda vid Brunnbäcks festplats den 6 juni 2021 för att fira dalfolkets och bergsmännens bidrag till att Sverige blev ett eget, modernt rike.

År 2021 har det förflutit 500 år från att Dalarnas Allmoge och Bergsmän framgångsrikt utkämpade slaget vid Brunnbäck. Genom sina insatser där och då kan med fog sägas att den första grundstenen lades i det kommande nationsbygget av Sverige.  

Kl. 10.00-16.00 söndagen den 6 juni firas 500-årsjubiléet av Gustav Vasa, Allmogen och Brunnbäck med flera arrangemang och festligheter, bland annat kommer föreningen Dalkarlsvägen att avsluta två vandringståg vid Brunnbäcks festplats där minneshögtiden också hålls. 

Minneshögtiden äger rum kl. 12.00 -13.00 söndagen den 6 juni 2021. 

Avesta kommun planerar för att evenemanget ska hållas men det kan komma att ändras eller ställas in med relativt kort varsel på grund av restriktioner i och med covid-19 pandemin.