Vid stranden till Avestaforsens bruk ligger Gamla Byn, ett bostadsområde från 1600-talet som idag kan upplevas digitalt.

Avestaforsens brus är inte bara en välkänd dragspelstitel av ortens son Carl Jularbo. Forsen med dess kraft har också danat samhällets industriella utveckling. Något som märks tydligt i bostadsområdet Gamla Byn.

Det växte fram i början av 1600-talet, när området intill forsen visade sig ha just de förutsättningar som krävdes för att förlägga ett myntverk till orten. Redan på 1600-talet användes pengar. Sverige var en stormakt och det kostade att föra krig. Metallen som användes till mynten var främst koppar, som bröts i Falu Koppargruva. I Avesta hittades förutsättningarna för ett kopparverk, tack vare älven och forsen. Från 1642 till 1831 kom därför i princip alla Sveriges koppar- och plåtmynt att präglas i Avesta.  

Världens största och tyngsta mynt – en 10 daler som var 63 cm långt och 32 cm brett och vägde 19,7 kg – tillverkades vid Avestas myntverk under åren 1644-45. Ett mynt som även idag kräver en skottkärra i stället för en liten portmonnä. Totalt framställdes 26 000 stycken. Idag finns det åtta kvar – i hela världen. 

Med industrin följde arbetarna och snart hade såväl bruksbyggnader som bostadshus timrats upp i det som i dag kallas Gamla Byn, några stenkast från verket. Som mest återfanns 125 byggnader i området. 102 av dem brann ner år 1803. Brukets ägare köpte efteråt in marken från många enskilda ägare och lät bygga upp mindre små hus i strikta rader, likt en numera traditionell stadsbebyggelse. 

Dagens Gamla Byn är ett bostadsområde som lockar många nyfikna och flanörer. Än finns nämligen några av de gamla 1600-talshusen kvar. Nya har också byggts till, men i stil och utformning för att passa in i miljön. Kvar finns också små trädgårdar, lummiga lunder, den intilliggande Holmen med sin grönska, den trögflytande ån men också de smala, trånga gatorna. Badhusgatan – som går rakt igenom området – kan idag sägas vara mötesplatsen för den gamla industrihistorien och dagens moderna teknik.  

Gamla Byn Avesta
Gamla Byn Avesta
Gammal stenbro i Gamla Byn.
Gammal stenbro i Gamla Byn.
Gamla Byn Avesta.
Gamla Byn Avesta.
Avesta kyrka från Gamla Byn sett.
Avesta kyrka från Gamla Byn sett.

Så här upplever du Gamla Byn

Genom att gå in på http://visitavestahistory.se/gamla-byn/ kan nämligen den som är intresserad av historia, koppla upp sig via sin mobil och vandra runt i bostadsområdet och se hur folket levde sina liv i början av 1900-talet. På den tiden hade kopparverket ersatts av ett för dåtiden modernt järnbruk. Men människorna bodde kvar. I promenaden får man genom den digitala guidningen också information om de olika byggnaderna, företeelser och händelser i Gamla Byn.